בדיקות חומרי גלם  
 

 

המוניטין של ADM Israel מושתת במידה רבה על מערך פיקוח ובקרה בסטנדרט גבוה במיוחד, להבטחת איכות חומרי הגלם המיובאים לארץ.
חומרי הגלם נבדקים על ידי גופים שונים, תוך עמידה בתקנים הישראליים המחמירים ביותר.
עוד במדינת המוצא, טרם העמסתו על האונייה, נבדק חומר הגלם באופן מדגמי באמצעות מערך בדיקות מקומי של היצרן.

עם ההגעה לארץ נלקחת דגימה נוספת מהחומר לבדיקה במעבדת מילודע, הפועלת תחת אישור תקן בינלאומי. תוצאות הבדיקה מפורסמות בשקיפות מלאה.

מתן מלוא המידע לחקלאי בשקיפות מלאה, יחד עם ייעוץ מקצועי שוטף מטעם צוות התזונה בחברה, מאפשר ללקוחות ADM Israel ליצור הרכבים מדויקים בהתאמה מושלמת לייעודם, ובכך ליהנות מהמזון האיכותי והמשתלם ביותר ביחס עלות-תועלת.

 

 

 

 
  חזרה לדף ייבוא ושיווק חומרי גלם >>  

Tivonet   עיצוב : שריג רעיונות