חומר גלם שם האנייה ארץ מוצא עמיל מכס צפי הגעה  נמל עגינה  אוניה בנמל פריקה 
כ. לפתית BLUE ANTARES
תירס MEGA SUN ארופה ג'סקו יוני 2019 חיפה / אשדוד לא לא
תירס M. IZMIR ארופה ג'סקו יוני 2019 חיפה / אשדוד לא לא
גלוטן פיד חלבון נמוך ISMAYIL SHIKHLY ארופה ג'סקו יוני 2019 חיפה / אשדוד לא לא
תירס ALWIN OLDENDORF ארופה ג'סקו יוני 2019 חיפה / אשדוד לא לא
ג. פיד & גולדן דידיג'י & כ. סויהַ& תירס& די.די.ג'י KMARIN GOTEBORG ארה"ב ג'סקו יוני 2019 חיפה / אשדוד כן כן

Tivonet   עיצוב : שריג רעיונות