חומר גלם שם האנייה ארץ מוצא עמיל מכס צפי הגעה  נמל עגינה  אוניה בנמל פריקה 
גלוטן זול & כ. נבט תירס ADES ארופה ג'סקו נובמבר 2018 חיפה / אשדוד לא לא
חיטה HAK ארופה ג'סקו דצמבר 2018 חיפה / אשדוד לא לא
תירס BALGARKA ארופה ג'סקו נובמבר 2018 חיפה / אשדוד לא לא
תירס BRIGHT STAR ארופה ג'סקו נובמבר 2018 חיפה / אשדוד לא לא

Tivonet   עיצוב : שריג רעיונות