חומר גלם שם האנייה ארץ מוצא עמיל מכס צפי הגעה  נמל עגינה  אוניה בנמל פריקה 
ג. פיד & גולדן דידיג'י &שבר תירס &תירס JAWOR ארה"ב ג'סקו אוגוסט 2018 חיפה / אשדוד לא לא
חיטה NAZLICAN ארופה ג'סקו יולי 2018 אשדוד לא לא
חיטה TZAREVETZ ארופה ג'סקו יולי 2018 חיפה / אשדוד לא לא
חיטה PERSENK ארופה ג'סקו יולי 2018 חיפה / אשדוד לא לא
כ. לפתית MEHMET AGA ארופה ג'סקו יולי 2018 חיפה / אשדוד לא לא
שעורה NEVADO 32 ארופה ג'סקו יולי 2018 חיפה / אשדוד כן לא
שעורה ALTAIR ארופה ג'סקו יולי 2018 חיפה / אשדוד לא לא
תירס NEMO ארה"ב ג'סקו יולי 2018 חיפה / אשדוד לא לא

Tivonet   עיצוב : שריג רעיונות